үткенләү


үткенләү
перех.
заостря́ть/заостри́ть, точи́ть, отта́чивать/отточи́ть || заостре́ние, то́чка, отта́чивание

балта үткенләү — точи́ть топо́р

без үткенләү — заостри́ть ши́ло

- үткенләәп чыгу
- үткенләәп бетерү
- үткенләи төшү

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "үткенләү" в других словарях:

 • үткенләнү — 1. (Үткенләү, үткерләү) 2 …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • үткенләү — Кадый, чәнчи яки кисә торган нәрсәләрне кайрап тагы да үткенрәк хәлгә китерү, үткенәйтү, үткерәйтү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • үткенләшү — Яхшыру, камилләшү, зирәкләнү 3. күч. Чаялану, җитезләнү, усаллану 4. күч. Киеренкерәк, билгелерәк була бару 5. күч. Остару, тәэсирлерәк булу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • азаулану — күч. Шомару, үткенләнү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • беләүләү — Беләү белән үткенләү, кайрау, беләү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • кайрау — Кайрак яки шундый ташка тотып, корыч яки тимердән эшләнгән әйбернең йөзен чыгару, үткенләү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • тешәү — I. Тешле кисү, уру коралларының тешләрен үткенләү. Тешләр (2) , чыгынтылы детальләр ясау тегермән ташын тешәү. II. ТЕШӘҮ – Билгеле бер яшьтәге хайваннарның һәм кешенең кайбер тешләре алмашыну туксанда теш төшәр, йөздә яңадан тешәр …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • үткенәю — 1. (Үткенләү, үткерләү) 2 …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • үткерәю — 1. (Үткенләү, үткерләү) 2 …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • үткерләнү — 1. (Үткенләү, үткерләү) 2 …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чар — Кискеч коралларны үткенләү өчен түгәрәк таш яки әйләндерерлек итеп шундый түгәрәк таш беркетелгән җайланма …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге